Франция (U)
2002, 5 Euro (тип a) L
2002, 5 Euro (тип b) L
2002, 10 Euro (тип a) L
2002, 10 Euro (тип b) L
2002, 20 Euro (тип a) L
2002, 20 Euro (тип b) L
2002, 20 Euro (тип c) L
2002, 50 Euro (тип a) L
2002, 100 Eur (тип c)
2002, 100 Euro (тип a) E
2002, 100 Euro (тип a) P
2002, 200 Euro (тип a) T
2002, 500 Euro (тип a)
2013, 5 Euro
2014, 10 Euro
2015, 20 Euro (тип e)
2017, 50 Euro