Финляндия (L)
2002, 5 Euro (тип a) D
2002, 5 Euro (тип b) E
2002, 10 Euro (тип a) D
2002, 20 Euro (тип a) D
2002, 20 Euro (тип b) E
2002, 20 Euro (тип b) G
2002, 20 Euro (тип b) H
2002, 20 Euro (тип b) P
2002, 20 Euro (тип c) R
2002, 50 Euro (тип a) H
2002, 100 Euro (тип a) D