Израиль
1953, 250 Прутот
2014, 50 New Shekels
1952, 1 Pound
1952, 50 Prutah
1952, 100 Prutah
1952, 500 Prutah
1955, 1 Lira ОБРАЗЕЦ
1955, 5 Lira
1955, 10 Lirot (тип a)
1955, 10 Lirot (тип b)
1955, 10 Lirot (тип b) ОБРАЗЕЦ
1955, 50 Lirot
1955, 50 Lirot (тип a) ОБРАЗЕЦ
1955, 500 Pruta
1958, 1 Lira (тип a)
1958, 1 Lira (тип b)
1958, 1 Lira (тип с)
1958, 1/2 Lira
1958, 5 Lirot
1958, 5 Lirot ОБРАЗЕЦ
1958, 10 Lirot (тип a)
1958, 10 Lirot (тип d)
1958, 10 Lirot (тип d) ОБРАЗЕЦ
1960, 50 Lirot (тип a)
1960, 50 Lirot (тип b)
1960, 50 Lirot (тип c)
1960, 50 Lirot (тип d)
1960, 50 Lirot (тип e)
1960, 50 Lirot (тип e) ОБРАЗЕЦ
1968, 5 Lirot (тип a)
1968, 5 Lirot (тип b)
1968, 10 Lirot (тип b)
1968, 10 Lirot (тип a)
1968, 10 Lirot (тип c)
1968, 50 Lirot (тип a)
1968, 50 Lirot (тип a) ОБРАЗЕЦ
1968, 50 Lirot (тип b)
1968, 100 Lirot (тип a) ОБРАЗЕЦ
1968, 100 Lirot (тип b)
1968, 100 Lirot (тип c)
1968, 100 Lirot (тип e)
1968, 100 Lirot (тип а)
1973, 5 Lirot
1973, 10 Lirot
1973, 50 Lirot
1973, 50 Lirot ОБРАЗЕЦ
1973, 100 Lirot
1973, 100 Lirot ОБРАЗЕЦ
1975, 500 Lirot
1975, 500 Lirot ОБРАЗЕЦ
1978, 1 Sheqel
1978, 5 Sheqalim
1978, 10 Sheqalim
1978, 50 Sheqalim
1978, 50 Sheqalim (тип a)
1978, 50 Sheqalim (тип b)
1979, 100 Sheqalim ОБРАЗЕЦ
1979, 100 Sheqalim (тип a)
1979, 100 Sheqalim (тип b)
1982, 500 Sheqalim