Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa
1916, 100 Marek Polskich
1917, 1 Marka Polska
1917, 1/2 Marki Polskiej
1917, 2 Marki Polskie
1917, 5 Marek Polskich
1917, 10 Marek Polskich
1917, 50 Marek Polskich (тип 1)
1919, 1 Marka Polska
1919, 1 Marka Polska (тип 1)
1919, 5 Marek Polskich (тип 1a)
1919, 5 Marek Polskich (тип 1b)
1919, 5 Marek Polskich (тип 2)
1919, 10 Marek Polskich
1919, 20 Marek Polskich (тип 1a)
1919, 20 Marek Polskich (тип 1c)
1919, 20 Marek Polskich (тип 2)
1919, 100 Marek Polskich (тип 1) надпечатка
1919, 100 Marek Polskich (тип 1b)
1919, 100 Marek Polskich (тип 1а)
1919, 100 Marek Polskich (тип 2)
1919, 500 Marek Polskich
1919, 500 Marek Polskich (тип 1)
1919, 1000 Marek Polskich
1919, 1000 Marek Polskich (тип c)
1920, 1/2 Marki Polskiej
1920, 5000 Marek Polskich
1920, 5000 Marek Polskich (тип d)
1922, 10000 Marek Polskich
1922, 50000 Marek Polskich
1923, 100000 Marek Polskich
1923, 250000 Marek Polskich (тип a)
1923, 500000 Marek Polskich
1923, 1000000 Marek Polskich (тип b)
1923, 5000000 Marek Polskich
1923, 10000000 Marek Polskich